Makarska

Makarska je priobalni grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smješten podno planine Biokovo. Središte je Makarskog primorja, mikroregije koja se proteže od Brela na zapadu do Gradca na istoku. Makarska s gradskim naseljem Veliko Brdo broji 13.716 stanovnika.[1]Povijesno je Makarska značajna kao nekadašnje sjedište Makarske biskupije, a i današnja Splitsko-makarska nadbiskupija nosi makarsko ime u sebi.

Smatra se da je Makarska dobila ime po obližnjem selu Makru. Prvi stanovnici područja današnje Makarske su bili Iliri, koji su oš u 4. stoljeću osnovali naselje po imenu Muccurum. Ime Makarska prvi se put spominje u dokumentu iz 16. st., za vrijeme turskih osvajanja. Turci su u Makarskoj držali vojsku i carskog poreznika. Poslije turske, Makarska je pala pod mletačku vlast, potom pod Habsburšku Monarhiju. Nakon Napoleonovih pobjeda početkom 19. st., i Makarska je pala pod njegovu vlast. Napoleon je poticao kulturu i gradio ceste koje su povezale Makarsku s ostalim primorskim gradovima. Na zapadnom ulazu u grad podignut mu je spomenik, danas poznat kao Napoleonov spomenik.Iako je Napoleon poticao razvoj kulture i povezanosti Makarske,Austro-Ugarska je bila zaslužna za cvjetanje turizma.

Izvor: Wikipedia

Trebate vozilo u blizini Makarske?

Emaco – Rent a Car Makarska

Naš ured u Splitu se nalazi u Aparthotel Park Osejava, Šetalište dr. fra. Jure Radića 21. Možete nas dobiti na tel/fax. +385 (21) 695 -14, mobitel +385 (91) 185 – 0834 ili na mail: emaco.makarska@emaco.hr

Emaco – Bilo Gdje. Bilo Kada.